In veel organisaties wordt er gewerkt met teams. Helaas gaat samenwerking binnen teams niet altijd even gemakkelijk en vergt het nogal wat van de individuen om een succesvol en effectief team te vormen. Hoe vorm je nu zo’n effectief team?

In teamontwikkeling is de start essentieel. Door bij de start stil te staan bij een aantal kritische succesfactoren kan het team een vliegende start krijgen. Belangrijk hierbij is dat ook de organisatie zelf, en dan met name het management,  aan een aantal randvoorwaarden voldoet, wil teamwerk succesvol zijn. Als vervolgens op gezette tijden ruimte wordt gemaakt voor “team onderhoud” kan het team effectief en in een stimulerende atmosfeer haar doelstellingen behalen. Hierbij kan o.a. gebruik worden gemaakt van een zogenaamde TeamScan (ontwikkeld door Challenge Learning) waardoor de sterke en zwakke punten snel boven tafel gehaald worden en de manier van opereren bijgesteld kan worden.

Naast de “klassieke teams” zijn er steeds vaker virtuele teams in organisaties te vinden: teams waarbij de verschillende leden niet fysiek bij elkaar zijn, maar nationaal of zelfs internationaal verspreid zijn. Deze virtuele teams hebben een aantal speciale aandachtspunten willen zij succesvol kunnen zijn. Ook daar kunnen wij u ondersteunen.

Afhankelijk van de fase waarin een team zich bevindt, biedt Krijnen Change & Learning verschillende programma’s aan voor het opstarten en begeleiden van (virtuele) teams en teamleiders. In teamtrainingen wordt er gebruik gemaakt van concepten en modellen (o.a. Belbin, Meyers-Briggs, Kernkwadranten en High Performing Team Model), maar de nadruk ligt op actieve deelname van de teamleden om zich door experiential learning te ontwikkelen. Hierbij worden er groepsopdrachten door de deelnemers uitgevoerd waarbij niet zo zeer fysieke inspanning nodig is, maar eerder samenwerking, inventiviteit en oplossend vermogen. Van belang is een sfeer te genereren waarin iedereen wordt uitgedaagd open en kritisch-opbouwend naar de (werk)processen te kijken en nieuwe mogelijkheden te onderzoeken. Tijdens de opdrachten zien de teamleden elkaar vanuit een andere invalshoek dan normaal en wordt er gezocht naar kwaliteiten die men vaak niet van elkaar kent. Hierdoor wordt een constructieve leeromgeving gecreëerd waarin de thema’s die er echt toe doen en die het verschil kunnen gaan maken in de alledaagse praktijk, boven komen in een vorm die appellerend is en mensen energie levert.

Tevens kunnen er trainingen verzorgd worden rond een breed scala aan skills en competenties (bijvoorbeeld rond communicatie, onderhandelen, conflicthantering, projectmanagement en andere technische skills). Ook hier geldt dat er in nauw overleg met de organisatie maatwerk geleverd wordt

Mannetje-2---15-pro