Sinds 2008 is Krijnen Change & Learning zich ook gaan richten op het trainen, ontwikkelen en begeleiden van teams en mensen die werkzaam zijn in de medezeggenschap, zowel bij Defensie als het bedrijfsleven. Naast het begeleiden van ondernemingsraden en medezeggenschapscommissies gaat het hierbij vooral om het bevorderen van de dialoog tussen de bestuurder en de ondernemingsraad. Dit werk wordt sinds 2012 uitgevoerd als associé bij GITP.

Er zijn vele trainingen en workshops gegeven rond vaardigheden en competenties die relevant zijn voor medezeggenschap (wetgeving, effectief vergaderen en communiceren, positieve beïnvloeding, visie ontwikkeling etc.).  Echter, centraal in de aanpak staat de visie dat medezeggenschap een belangrijke vorm is van medewerkersparticipatie in de betreffende organisatie waarbij een open en volwassen dialoog zowel binnen de raad/commissie als met de bestuurder centraal staat. Elkaar verstaan en begrijpen en de wil om er samen uit te komen zijn daarbij cruciaal.