Uit onderzoek van ondermeer de HayGroup blijkt overduidelijk dat leiders een significant stempel drukken op de cultuur binnen een bedrijf of organisatie en dat deze cultuur weer een behoorlijke impact heeft op de uiteindelijke (financiële) resultaten. Daarnaast wordt het belang van duurzaam leiderschap steeds meer ingezien. Hierbij gaat het om het ontwikkelen en versterken van leiderschapskwaliteiten die zich niet meer primair op de korte termijn richten, maar veeleer op resultaten die ook op de langere termijn goed zijn voor het individu, de organisatie en de samenleving. Ergo: investeren in leiderschapontwikkeling loont!

Voor leiders is het in eerste instantie essentieel om feedback te krijgen over hun leiderschap: welke stijlen beheers ik, welke impact heeft mijn gedrag op mijn mensen, is men bereid om mij te volgen, hoe realiseer ik duurzaam leiderschap? Door gebruik te maken van diverse instrumenten kan hier snel en makkelijk inzicht in verkregen worden. De leider, manager of directeur kan vervolgens zijn externe coach als sparring partner gebruiken in zijn of haar leiderschapsontwikkeling. Door na verloop van tijd opnieuw gebruik te maken van instrumenten kan er ook daadwerkelijk gemeten worden of er progressie is gemaakt in de gewenste richting.

Krijnen Change & Learning is gecertificeerd voor het gebruik van de volgende instrumenten:

  • Leadership Indicator (LI)
    Dit feedback instrument is samen met Challenge Learning ontwikkeld en gebaseerd op het werk van Kouzes en Posner en jarenlange ervaring met leiderschap. Middels LI krijgt een leidinggevende 360 graden feedback op gedragsniveau rond die eigenschappen die cruciaal zijn voor de bereidheid van mensen om hem/haar te willen volgen. De uitkomsten worden 1 op 1 met een externe coach in een ontwikkelingsgesprek besproken waarbij de leidinggevende wordt geholpen bij het vinden van een interpretatie en het formuleren van concrete stappen om het gedrag daar waar nodig aan te gaan passen.
  • ILS (Inventory of Leadership Styles)
    Dit 180 graden feedback instrument is ontwikkeld door de HayGroup en richt zich op 6 belangrijke leiderschapstijlen. Ook hier worden de uitkomsten weer individueel besproken en wordt er geholpen bij het definiëren van concrete vervolgstappen.
  • ECI (Emotional Competence Inventory)
    Dit 360 graden feedback instrument is eveneens ontwikkeld door de HayGroup. Uit het werk van McClelland en Goleman is het belang van Emotionele Intelligentie voor succesvolle leiders onomstotelijk naar voren gekomen. Gebruik van ECI geeft elke leider inzicht in zijn/haar eigen Emotionele Intelligentie en opent daarmee de mogelijkheid om zijn/haar leiderschap verder te ontwikkelen.

Naast de ontwikkeling van individueel leiderschap kan Krijnen Change & Learning u ook ondersteunen in het versterken en ontwikkelen van leiderschapteams zoals management teams. In een dergelijke Leadership Journey gaat het allereerst om inzicht te krijgen in het eigen functioneren en daar duidelijke verbeterdoelstellingen in aan te geven. Daarnaast wordt er o.a. gekeken naar strategieontwikkeling, communicatie, effectiviteit rond besluitvorming en team dynamica. Doel van de Journey is om de effectiviteit van het leiderschapsteam te vergroten waarbij eveneens de ontwikkeling van competenties en vaardigheden van de individuele leden versterkt wordt. Door gebruik te maken van 1:1 coaching en Action Learning Groups kan de persoonlijke ontwikkeling nog verder vorm gegeven worden. Tevens wordt er binnen con-TACT gewerkt met nieuwe virtuele trainingen en opleidingen voor leiderschap (www.con-tact-international.com/breaking-news/) .

Mannetje-25-pro